Tag: Transparencë

Pikëpamje | Zgjedhjet 2017 | Transparencë

Financimi i partive politike në Kosovë

Nga - 02.06.2017

Lidhja klienteliste në mes të partive politike dhe bizneseve.