ČLANCI AUTORA/KE: Arian Lumezi

Arian Lumezi je bivši novinar K2.0 koji pretežno izvještava o politici i upravi te o vladavini prava. Arian je završio dodiplomski studij masovnih komunikacija i novinarstva na Univerzitetu AAB u Prištini.