U detalje | Feminism

“Teret iskustva”

Piše - 01.11.2022

Napadi na novinarke na Balkanu

Pretnje i uznemiravanje žena u novinarstvu česta su pojava širom Balkana. Kao žene, one se suočavaju sa napadima poput seksualnog uznemiravanja i pretnji silovanjem.

Kratkometražni dokumentarni film „Teret iskustva“ istražuje načine na koje su novinarke ugrožene zbog svojih istraživanja, kao i njihovu hrabrosti i istrajnosti u suočavanju sa tim napadima.

Film prati tri novinarke: Serbeze Hakhiaj, istraživačku novinarku sa Kosova, Natašu Kovačev, TV novinarku iz Srbije i Vanju Stokić, urednicu i onlajn novinarku iz Bosne i Hercegovine. Osim što istražuje poteškoće sa kojima su se suočile, dokumentarni film govori i o tome šta ih inspiriše da nastave da rade ono što rade.

Ovaj dokumentarni film producirao je Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Mrežom za profesionalizaciju medija Jugoistočne Evrope (SEENPM).

Regionalni program “Otpornost: Djelovanje civilnog društva u pravcu reafirmacije slobode medija i suzbijanja propagande mržnje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj” provodi se uz finansijsku podršku Evropske unije, a realizatori su partnerske organizacije SEENPMAlbanski institut za medijeMediacentar SarajevoKosovo 2.0Institut za medije Crne GoreMakedonski institut za medijeNovosadska novinarska školaMirovni institut i Bianet.

Istraživanje za ovaj članak je rađeno uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost Kosova 2.0 te nužno ne odražava stavove Evropske unije.

Zašto je navedena ova klauzula?