Treća generacija

  • Fjolla Muçaj

  • Jon Bytyqi

  • Korab Mala

  • Vesa Ferizi

Treninzi i Događaji

Program profesionalnog mentorstva

Kosovo 2.0 i Institut GAP započeli su prvi ciklus Programa profesionalnog mentorstva u okviru projekta “Građani, angažujte se!”, koji finansira Ured Evropske unije na Kosovu. Uz pomoć naših mentora/ica — istraživača Instituta GAP te novinara/ki i urednika/ca Kosova 2.0 — četvero polaznika/ca će razviti svoje vještine detaljnog istraživanja, a zatim to istraživanje pretvoriti u interaktivne sadržaje koji dopiru do šireg kruga ljudi. Prva tri mjeseca Programa polaznici/e će provesti radeći na Institutu GAP, dok će naredna tri provesti u redakciji Kosova 2.0.

U ovom ciklusu Programa mentorstva, polaznici/e će vršiti istraživanja i pisati o sljedećim temama:

  • centrima za socijalni rad na Kosovu;
  • imigraciji na Kosovu;
  • kapacitetima općina za organizovanje nastave putem interneta;
  • marginalizovanim skupinama i paketu za oporavak privrede u toku pandemije.