Ukratko | Nestala lica

Važnost istine i memorijalizacije nestalih osoba

Piše - 29.08.2020

Hiljade žrtava rata na Kosovu nisu lišene samo prava na život, već i prava na dostojanstvenu i humanu sahranu. Danas, 20 godina kasnije, 1646 osoba još uvek se vodi kao nestalo.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana nestalih, Kosovo 2.0 i Centar za humanitarno pravo Kosova pozivaju vas na diskusiju “Važnost istine i memorijalizacije nestalih osoba”, koja će se održati u ponedeljak, 31. avgusta 2020. godine, od 17:30 časova, i to preko video-linka na stranicama Kosova 2.0 i Centra za humanitarno pravo Kosova na Fejsbuku.

U okviru diskusije fokusiraćemo se na napore usmerene ka očuvanju sećanja i memorijalizaciji, a koji su uloženi nakon ekshumacije masovnih grobnica nastalih u ratu na Kosovu, pri čemu ćemo ispitati važnost istine i memorijalizacije, njihovu funkciju kao sredstva za zaceljivanje rana, ulogu novinarstva u očuvanju sećanja i održavanju ovog diskursa aktuelnim, kao i kulturološki proces brisanja istorije te posledice negiranja i oklevanja.

Diskusiju ćemo započeti s ključnim akterima iz ovih oblasti, a to su: šef Jedinice Sekretarijata Vladine komisije za nestale osobe, Kuštrim (Kushtrim) Gara; direktor Agencije za upravljanje memorijalnim kompleksima, Bisljim (Bislim) Zogaj; dugogodišnji aktivista na terenu i član porodice nestalih osoba, Ljuš Krasnići (Lush Krasniqi); borac za ljudska prava, Edis Galjuši (Galushi); te novinar Budimir Ničić. Diskusiju će moderirati urednica i novinarka K2.0, Dafina Haljilji (Halili).

Pozivamo vas da se pridružite našoj diskusiji o ovim bitnim temama 31. avgusta u 17:30 časova, i to preko stranica Kosova 2.0 i Centra za humanitarno pravo Kosova na Fejsbuku.

Obezbeđen je prevod na engleski, albanski i srpski jezik.

Naslovna ilustracija: Arita (Arrita) Katona / K2.0.