U detalje | Art

Više o ovoj monografiji

Piše - 02.06.2019

Kult-ivacija; Kultura i umjetnost za mase.

Muzika, jezik, filmovi, naslijeđe… Šta nam svaki od ovih izraza govori o našoj kulturi uopće? Koje narative kulturno izražavanje odražava i stvara? U kakvim uslovima je moguće, odnosno nemoguće, baviti se stvaralačkim radom? U “Kult-ivaciji” govorimo o kulturi koja se proširila na mase, te ujedno istražujemo kakav je to ambijent idealan za proces njenog unapređenja.

Objavljivanje ove monografije finansijski je podržala Ambasade Nizozemske na Kosovu. Svi sadržaji objavljeni ovim putem odgovornost su Kosova 2.0, stoga ne odražavaju stavove ni mišljenja Ambasade.K

Vrati se na monografiju