Në thelb | Art

Më shumë për këtë monografi

Nga - 02.06.2019

Kultivimi; kultura dhe arti që arrijnë tek masat.

Muzika, gjuha, filmat, trashëgimia. Çfarë thonë shprehjet tona kulturore për kulturën tonë? Çfarë rrëfenja reflektojnë dhe vendosin? Cilat janë rrethanat që ua mundësojnë apo pamundësojnë atyre ekzistencën? Në “Kultivimi”, flasim për kulturën që ka arritur tek njerëzit dhe eksplorojmë ambientin që i lejon të rriten.

Publikimi i kësaj monografie është mundësuar nga mbështetja financiare e Ambasadës së Holandës në Kosovë. Përmbajtjet e saj janë plotësisht nën përgjegjësinë e Kosovo 2.0 dhe nuk duhet të merren si përfaqësim i pikëpamjeve të Ambasadës.K

Kthehu prapa tek Monografia