Obrazovanje za život | Obrazovanje

Više o ovoj monografiji

Piše - 31.10.2019

U učionici i van nje.

Obrazovanje je temelj svakog društva. Ipak, svodi li se sve na ocene? Da li je ono što učimo — i kako to učimo — jednako bitno? Da li je obrazovanje važno samo u učionici? Možemo li da učimo, a da toga nismo ni svesni? Dosta se priča o lošim rezultatima kosovskog obrazovanja. Međutim, kakvo životno obrazovanje dobijaju sami građani?

Ova publikacija monografije izrađena je uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije na Kosovu i Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS). Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Kosova 2.0 i ni na koji način se ne može smatrati stavom Kraljevine Holandije na Kosovu ili Fondacija za otvoreno društvo, OSF-a ili KFOS-a. K

Vrati se na monografiju