Edukimi për jetë | Edukim

Më shumë për këtë monografi

Nga - 31.10.2019

Nëpër klasë e përtej.

Edukimi është shtyllë e çdo shoqërie. Por a ka të bëjë ai veç me notat? Apo është po aq e rëndësishme çka mësojmë dhe si e mësojmë? A është edukimi veç për brenda në klasë? Apo mund të mësojmë edhe pa e vërejtë? Është folur shumë për rezultatet e dobëta të Kosovës në fushën e edukimit. Por, si po edukohen qytetarët për jetë?

Publikimi i kësaj monografie u realizua me përkrahjen e Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Kosovë dhe Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur, KFOS. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e Kosovo 2.0 dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Kosovë apo të Fondacioneve për Shoqëri të Hapur, OSF, apo KFOS-it. K

Kthehu prapa tek Monografia

KOMENTET

0
KOMENTO

KOMENTO

Kthehu n'fillim

THANKS FOR YOUR COMMENT

AFTER A QUICK CHECK IT WILL BE PUBLISHED HERE. PLEASE BE PATIENT.

THANKS FOR SUBSCRIBING

THANKS FOR YOUR COMMENT

AFTER A QUICK CHECK IT WILL BE PUBLISHED HERE. PLEASE BE PATIENT.