Monografije | LGBTQ+

Više o ovoj monografiji

Piše - 09.10.2017

Jedinstveni uvid u LGBTI pokret.

K2.0 otkriva procese javnog istupanja LGBTI osoba, prihvatanja drugačijeg roda, suočavanja sa međupolnošću i prevlađivanja predrasuda. Bavimo se istorijom LGBTI pokreta i ljudima koji se bore za jednaka prava na Kosovu i u regionu, te ocenjujemo koji zakoni fale da bi se jednom zasvagda zaštitila LGBTI prava.

Ova publikacija je napravljena zahvaljujući programu Angažovanje za jednakost – E4E (Engagement for Equity) koji je finansirala Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj – USAID, dok je podršku u realizaciji pružio Resursni centar za zagovaranje i obuku – ATRC. Za sadržaj ovog istraživanja odgovornost snosi Kosovo 2.0, a istraživanje ne iznosi i ne odražava stavove ili mišljenja Vlade SAD ili USAID-a.