Ukratko | Rad

Zapošljavamo na poziciju: projektni/a menadžer/ka

Piše - 01.12.2023

Iskoristite priliku da se prijavite i pridružite našoj inovativnoj medijskoj organizaciji.

Jeste li strastveni oko kreativnih inicijativa, novih ideja i zagovaranja? Verujete li da nove perspektive, saradnja i neprestano učenje mogu dovesti do promena u društvu? Da li ste orijentisani na detalje i sa strašću upravljate složenim procesima? Ako je vaš odgovor “da” na sva ova pitanja, možda ste upravo vi osoba koju tražimo!

Kao multimedijalna publikacija popularna u regionu i šire, naše novinarstvo je podržano raznim projektima čiji su fokus novinarska produkcija, aktuelna dešavanja, programi izgradnje kapaciteta i drugo. Ove inicijative obezbeđuju da Kosovo 2.0 ostane platforma na kojoj aktivni građani mogu da izraze svoje zabrinutosti, nade i ideje, nastojeći da pronađu rešenja za društvena pitanja od većeg i manjeg značaja. Pozicija menadžera/ke projekta je ključna u postizanju ovih ciljeva.

Ovo je uzbudljiva prilika za svakog ko ima iskustvo u različitim aspektima upravljanja projektnim ciklusom i ko želi da bude na samom vrhu progresivnog novinarstva i medija. Ova pozicija imaće ključnu ulogu u održavanju kontinuiranog uspeha i rasta naše organizacije.

Tražimo menadžera/ku projekta koji/a će se pridružiti našem timu i pomoći nam da realizujemo dinamične programe.

Pozicija: Menadžer/ka projekta
Radno vreme: 40 sati nedeljno (puno radno vreme)
Lokacija: Priština
Rok za prijavu: 8. januar 2023.
Početak: januar/februar 2024.

Odgovornosti:

 • Upravljanje dodeljenim tekućim projektima, uključujući pripremu progresa i završnih narativnih izveštaja, direktnu vezu sa dodeljenim donatorima i nadgledanje svih zadataka i obaveza u vezi sa projektima, u koordinaciji sa menadžerom/kom programa.
 • Doprinošenje prikupljanju sredstava organizacije kroz razvoj projekta i pisanje predloga.
 • Podrška, po potrebi, uređivačkim i produkcijskim timovima u organizovanju dešavanja, aktivnosti i programa izgradnje kapaciteta organizacije. Voditi računa da je rad K2.0 usklađen sa tekućim zahtevima projekta.
 • Učestvovanje u strateškom razvoju organizacije, fokusirajući se na efikasnost, održivost i uticaj K2.0 programa. To uključuje programsku inovaciju, sistematizaciju, kao i praćenje, evaluaciju i učenje.
 • Održavati jasne organizacione sisteme i pratiti relevantne podatke i informacije o implementiranim projektima.

Idealan kandidat/kinja za ovu poziciju je:

 • Organizovan/a i samouveren/a u upravljanju ljudima i projektima.
 • Poseduje odlične veštine pisanja, sposoban/na da brzo pretvori ideje u potpuno razvijene projekte i efikasno proširi njihov uticaj.
 • Odličan/na u upravljanju vremenom i resursima.
 • Sklon/a pronalaženju rešenja i čvrstog stava, bez straha od administrativnih aspekata upravljanja projektnim ciklusom.
 • Završava sve u roku i dobro obavlja zadatke pod pritiskom.
 • Odličan/na, precizan/na i fleksibilan/na u komunikaciji.
 • Samomotivisan/a i strastven/a u proaktivnom doprinosu rastu organizacije.
 • Dobro informisan/a o aktuelnim dešavanjima u oblasti novinarstva, medija i ljudskih prava.
 • Održava visok nivo profesionalizma prilikom predstavljanja K2.0 u svakom trenutku.

Potrebne veštine i iskustvo:

 • Bachelor/Master diploma u relevantnoj oblasti, kao što su novinarstvo, međunarodni poslovi ili menadžment.
 • Najmanje tri godine iskustva u vođenju i implementaciji složenih projekata i programa u nevladinim organizacijama.
 • Odlično poznavanje pisanog engleskog jezika.
 • Jezici: tečno govori albanski i engleski (srpski je plus, ali nije uslov).

Za prijavu kliknite ovde i prijavite se do nedelje, 21. decembra 2023. Molimo Vas da priložite sledeće:

 • CV;
 • Motivaciono pismo sa isticanjem iskustva u upravljanju projektnim ciklusom;
 • Ime i kontakt podaci dve relevantne stručne osobe koje K2.0 može kontaktirati radi reference.

Molimo Vas da svoju prijavu pošaljete isključivo na engleskom jeziku.

Kosovo 2.0 je poslodavac jednakih mogućnosti. Posvećeni smo stvaranju radnog okruženja gde nema diskriminacije i uznemiravanja na osnovu rase, boje kože, vere, starosti, pola, etničkog porekla, invaliditeta, seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili bilo kojeg drugog statusa ili karakteristike zaštićene važećim zakonom. Odluke o zapošljavanju se zasnivaju na kvalifikacijama, zaslugama i poslovnim potrebama. Aktivno podstičemo prijave kandidata svih pozadina kako bismo osigurali da imamo radnu snagu koja odražava raznolikost zajednica kojima služimo.

 

Feature image: Ferdi Limani / K2.0.