U detalje | diskriminacija

Živjeti normalnim životom u društvu koje vas ograničava

Piše - 08.09.2020

Za osobe s invaliditetom u BiH, pojedine teme su i dalje tabu.

Pored svih prepreka i poteškoća koje dolaze s invaliditetom, Merima i Amna razgovaraju o normalnim vezama koje imaju sa svojim partnerima, kao i sa svojom djecom, a ujedno i o normalnom životu koji pokušavaju voditi u društvu u kojem su suočene s diskriminacijom te se često ne osjećaju prihvaćenima.

Ovaj video je snimljen u produkciji portala Diskriminacija (BiH), i to uz podršku organizacije Internews u sklopu projekta Jačanje nezavisnih medija u Europi i Euroaziji (SIMEE).

KOMENTARIŠI