Në thelb | diskriminim

Të bësh jetë normale në një shoqëri që të kufizon

Për personat me aftësi të kufizuara në Bosnjë, disa tema ende mbesin tabu.

Nga - 08.09.2020

Me gjithë pengesat dhe vështirësitë që vijnë bashkë me invaliditetin, Merima dhe Amna tregojnë për lidhjet normale që kanë me partnerët, respektivisht fëmijët e tyre, si dhe për jetën normale që përpiqen ta bëjnë në një shoqëri ku paragjykohen dhe shpesh nuk ndihen të pranuara.

Kjo video është prodhuar nga Diskriminacija (Bosnjë e Hercegovinë) me mbështetjen e Internews në kuadër të projektit Forcimi i Mediave të Pavarura në Evropë dhe Euroazi (Strengthening Independent Media in Europe and Eurasia — SIMEE).