Në thelb | diskriminim

Të bësh jetë normale në një shoqëri që të kufizon

Nga - 08.09.2020

Për personat me aftësi të kufizuara në Bosnjë, disa tema ende mbesin tabu.

Me gjithë pengesat dhe vështirësitë që vijnë bashkë me invaliditetin, Merima dhe Amna tregojnë për lidhjet normale që kanë me partnerët, respektivisht fëmijët e tyre, si dhe për jetën normale që përpiqen ta bëjnë në një shoqëri ku paragjykohen dhe shpesh nuk ndihen të pranuara.

Kjo video është prodhuar nga Diskriminacija (Bosnjë e Hercegovinë) me mbështetjen e Internews në kuadër të projektit Forcimi i Mediave të Pavarura në Evropë dhe Euroazi (Strengthening Independent Media in Europe and Eurasia — SIMEE).