ČLANCI AUTORA/KE: Lura Pollozhani

Lura Položani je dopisnica K2.0 iz Makedonije. Ona radi u Centru za jugoistočne evropske studije na Univerzitetu u Gracu. Ima završen master u oblasti evropskih studija sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka.

Perspektive | Makedonija

Albanske partije bi mogle da budu presudni politički činilac u formiranju nove makedonske vlade

Piše - 14.12.2016

Složeni i potencijalno uzaludni pregovori čekaju posle neubedljivih izbornih rezultata.