TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Lura Pollozhani

Lura Pollozhani është korrespodente e K2.0 nga Maqedonia dhe punon në Qendrën për Studime të Evropës Juglindore në University of Graz. Ajo ka kryer masters në studime evropiane në London School of Economics and Political Science.

Pikëpamje

Kultura politike e Maqedonisë çoi te dështimi i referendumit

Nga - 01.10.2018

Pjesëmarrja e ulët zbulon pengesat për reformat dhe qytetarinë demokratike.

Pikëpamje | Maqedonia e Veriut

Partitë shqiptare ka gjasa të jenë vendimtare për formimin [...]

Nga - 14.12.2016

Negociatat komplekse dhe mbase të kota priten pas rezultateve të zgjedhjeve pa fitues të bindshëm.