TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Lura Pollozhani

Lura Pollozhani është korrespodente e K2.0 nga Maqedonia dhe punon në Qendrën për Studime të Evropës Juglindore në University of Graz. Ajo ka kryer masters në studime evropiane në London School of Economics and Political Science.