ČLANCI AUTORA/KE: Lura Pollozhani

Lura Položani je dopisnica K2.0 iz Makedonije. Ona radi u Centru za jugoistočne evropske studije na Univerzitetu u Gracu. Ima završen master u oblasti evropskih studija sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka.

Perspektive

Makedonska politička kultura je dovela do neuspjeha referenduma

Piše - 01.10.2018

Mala izlaznost građana na referendum ukazala na prepreke ka stvaranju demokratske države I sprovođenju reformi.

Perspektive | Severna Makedonija

Albanske partije bi mogle da budu presudni politički činilac [...]

Piše - 14.12.2016

Složeni i potencijalno uzaludni pregovori čekaju posle neubedljivih izbornih rezultata.