ČLANCI AUTORA/KE: Lura Pollozhani

Lura Položani je dopisnica K2.0 iz Makedonije. Ona radi u Centru za jugoistočne evropske studije na Univerzitetu u Gracu. Ima završen master u oblasti evropskih studija sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka.