ČLANCI AUTORA/KE: Agon Nixha

Agon Nidža (Nixha) je nezavisni konsultant za oblast ekonomskog razvoja. Poseduje obimno iskustvo u radu na razvojnim projektima u oblastima kao što su međunarodna trgovina, strane direktne investicije, poslovna klima, razvoj malih i srednjih preduzeća, sektor za ustanovljavanje vrednosti (value-chains), industrijske politike i tržište rada. Agon je završio master studije na katedri za komparativnu ekonomiju i politiku na Univerzitetskom koledžu London.