TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Agon Nixha

Agon Nixha është konsulent i pavarur për zhvillim ekonomik. Ka përvojë të gjerë me projekte zhvillimore në fushat e tregut ndërkombëtar, investimeve të huaja direkte, klimës biznesore, zhvillimit të NVM-ve, zinxhirëve të vlerës, politikës industriale, dhe tregut të punës. Agoni ka diplomë master në ekonomi dhe politika krahasimtare nga University College London.