ČLANCI AUTORA/KE: Albana Aruqaj

Albana Aruqaj diplomirala je na Univerzitetu u Istočnoj Angliji, a živi u Londonu.