TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Albana Aruqaj

Albana Aruqaj është e diplomuar në Universitetin e Anglisë Lindore dhe jeton në Londër.