ČLANCI AUTORA/KE: Altin Gashi

Altin Gaši studira filmsku produkciju i grafički dizajn. Prijavio se za učešće u Programu da bi naučio više o novinarstvu i fotografiji kao obliku umetnosti te da bi proširio svoj društveni i profesionalni krug saradnika i prijatelja. Očekuje da će mu veštine stečene u Programu pomoći u radu.

Mentorstvo | Program za profesionalnu obuku i instruktažu novinara

Korak po korak ka odlasku

Piše - 30.12.2019

Građani/ke Kosova uče njemački pripremajući se da napuste svoju zemlju.