TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Altin Gashi

Altin Gashi studion produksion filmik dhe dizajn grafik dhe është pjesë e Programit të Mentorimit Profesional. Arsyeja pse ka aplikuar për të qenë pjesë e Programit të Mentorimit Profesional është që të mësojë rreth gazetarisë nē përgjithësi, fotografisë si art, dhe të zgjerojë rrethin shoqëror dhe atë profesional.