TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Anita Mitić

Anita Mitic aktualisht është studente e programit Fulbright në Bush School në Universitetin Texas A&M, duke ndjekur studimet për siguri dhe diplomaci kombëtare në nivelin master. Para se të vinte në ShBA, Anita ka punuar në fushën e të drejtave të njeriut, pajtimit, dhe bashkëpunimit rajonal në Ballkan.