ČLANCI AUTORA/KE: Ardit Kika

Ardit Kika je završio studij političkih nauka na Univerzitetu u Prištini. Radio je kao novinar za medije Kallxo.com i Prishtina Insight. Trenutno radi kao novinar frilenser, u prvom redu se baveći politikom, kulturom i ljudskim pravima. Ardit je postao stipendist K2.0-a u Programu stipendiranja novinara/ki u oblasti izvještavanja o ljudskim pravima za 2018. godinu.