ČLANCI AUTORA/KE: Ardit Kika

Ardit Kika je novinar. Za KOHA Group izvještava o pravosuđu. Dodiplomski studij političkih nauka završio je na Univerzitetu u Prištini. Ardit je 2018. godine učestvovao u Programu stipendiranja u oblasti izvještavanja o ljudskim pravima K2.0.