TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Ardit Kika

Ardit Kika është gazetar në grupin KOHA dhe mbulon sektorin e drejtësisë. Ai ka përfunduar studimet themelore për Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës. Arditi ka qenë bursist i programit për Bursa në Gazetari në Fushën e të Drejtave të Njeriut (për ciklin 2018).