TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Ardit Kika

Ardit Kika ka përfunduar studimet themelore për Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës. Ai ka punuar si gazetar në Kallxo.com dhe Prishtina Insight. Aktualisht punon si gazetar i pavarur dhe kryesisht mbulon politikën, kulturën dhe çështjet e të drejtave të njeriut. Arditi ka qenë bursist i programit për Bursa në Gazetari në Fushën e të Drejtave të Njeriut (për ciklin 2018).

Në thelb | Drejtësi

Kalojnë dy vjet pa drejtësi për arsimtarët e dëbuar turq

Nga - 08.04.2020

Rreziku i pandemisë në burgjet turke rrit shqetësimet e familjeve.

Në thelb | Seks

Interseks nuk është bash ‘lajm i ri’

Nga - 26.10.2019

Ende ka huti rreth kësaj teme të keqkuptuar.

Në thelb | Demokraci

Dokumentet e fshehta të Kosovës

Nga - 08.07.2019

Informatat e deklasifikuara mbesin të mbuluara në fshehtësi.

Bursa | Bursa në Gazetari për të Drejtat e Njeriut

Kosova nuk është strehë e sigurt në rrugën e errët drejt [...]

Nga - 10.12.2018

Migrantët që kërkojnë strehim të përkohshëm përballen me pak mbrojtje.