ČLANCI AUTORA/KE: Argnesë Haxhijaj

Argnesa Haxhijaj je završila dodiplomski studij žurnalistike na Univerzitetu u Prištini, a trenutno studira na Univerzitetu u Tirani, gdje je upisala diplomski studij u oblasti komunikacija za društvene promjene i ponašanje.