TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Argnesë Haxhijaj

Argnesë Haxhijaj ka përfunduar studimet e nivelit Bachelor për Gazetari në Universitetin e Prishtinës dhe është në përfundim të atyre master për Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes në Universitetin e Tiranës.