ČLANCI AUTORA/KE: Artan Sadiku

Artan Sadiku je teoretičar i aktivista iz Skoplja i ima doktorat u političkoj filozofiji. On radi na Institutu za društvene nauke i humanizam u Skoplju, a pisao je za makedonske i međunarodne žurnale.