ČLANCI AUTORA/KE: Artana Makolli

Artana Makolli je diplomirala psihologiju na Univerzitetu u Prištini. Posljednjih pet godina radi s djecom iz svih sredina. Trenutno je usmjerena na ekološki aktivizam te daljnje obrazovanje o kombinaciji psihologije i klimatske krize.