TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Artana Makolli

Artana Makolli është e diplomuar në psikologji nga Universiteti i Prishtinës. Në pesë vitet e fundit ka punuar me fëmijë nga të gjitha prapavijat. Aktualisht është e orientuar në aktivizmin mjedisor dhe edukimin e vazhdueshëm rreth kombinimit të psikologjisë me krizën klimatike.