TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Artana Makolli

Artana Makolli është e diplomuar në psikologji nga Universiteti i Prishtinës. Në pesë vitet e fundit ka punuar me fëmijë nga të gjitha prapavijat. Aktualisht është e orientuar në aktivizmin mjedisor dhe edukimin e vazhdueshëm rreth kombinimit të psikologjisë me krizën klimatike. 

Blogbox | Rinia2020

Mbi klimën dhe krizat e tjera

Nga - 18.09.2020

Si ta ndryshojmë botën duke filluar nga vetja.