ČLANCI AUTORA/KE: Arton Baftiu

Dr Arton Baftiu je doktorirao farmaceutske nauke u oblasti farmakoepidemiologije i kliničke farmakologije. Napisao je više od 15 naučnih članaka, a u fokusu njegovog naučnog rada su sigurno korištenje medicinskih proizvoda i njihova varijabilnost u kliničkoj upotrebi. Arton je trenutno zaposlen kao medicinski savjetnik u Norveškoj, pri čemu se bavi rezultatima kliničkih istraživanja i novijim praksama u upotrebi lijekova za centralni nervni sistem.