TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Arton Baftiu

Dr. Arton Baftiu është doktor i shkencave farmaceutike në degën e farmako-epidemiologjisë dhe farmakologjisë klinike. Ai është autor i mbi 15 artikujve shkencorë dhe fokusi i tij shkencor përfshin përdorimin e sigurt të produkteve medicinale  dhe variabilitetin e tyre në përdorimin klinik. Artoni tani është i angazhuar si këshilltar mjekësor në Norvegji dhe është përgjegjës për gjetjet nga hulumtimet klinike dhe praktikat e fundit në përdorim të barnave të sistemit qendror nervor.