ČLANCI AUTORA/KE: Kreshnik Hoxha

Dr Kreshnik Hoxha je doktorirao hemiju u oblasti kristalografije i inžinjerstva kristala. Razvija nove medicinske proizvode za potrebe kliničkog testiranja (CMC — hemija, izrada i kontrola) te je do sada nadzirao razvoj više od 15 lijekova za potrebe kliničkog testiranja. Kreshnik trenutno radi kao naučni menadžer u Velikoj Britaniji, a bavi se razvojem i optimizacijom procesa farmaceutske proizvodnje lijekova u skladu s međunarodnim regulacijama.