ČLANCI AUTORA/KE: Bekim Salihu

Bekim Salihu je politički analitičar pri Institutu GAP, a rukovodi projektom vezanim za lokalnu upravu. Završio je diplomski studij međunarodne politike na Univerzitetu u Prištini “Hasan Prishtina”.