TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Bekim Salihu

Bekim Salihu është hulumtues i lartë në Institutin GAP. Ai ka studiuar shkencat politike. Përvoja e tij e kaluar lidhet me media. Ai beson se sukseset nacionale lidhen me politikat dhe llogaridhënia e niveleve lokale.

The Law for Prishtina cannot solve all the city’s problems [...]

Nga - 20.12.2017

New legislation will complete some challenges but will create others.

Pikëpamje | Prishtina

Ligji për Prishtinën në formën e tanishme nuk mund t’i [...]

Nga - 20.12.2017

Sfidat që do t’i zgjidhë dhe sfidat që do t’i krijojë Ligji.

Në thelb | Politika

A i mbajnë kryetarët e komunave premtimet?

Nga - 17.10.2017

Çfarë është bërë dhe çfarë jo në katër vitet e fundit në komunat më të mëdha?

Pikëpamje | Politika

Komunat nuk kanë pavarësi funksionale

Nga - 17.10.2017

10 shembuj kur niveli qendror ndërhyn në nivelin lokal.