ČLANCI AUTORA/KE: Camilla Caraccio

Kamila Karačio (Camilla Caraccio) je slobodna novinarka iz južne Italije koja piše o manjinama, socijalnoj pravdi i oblicima otpora. Završila je master studije u oblasti međunarodnog novinarstva na Univerzitetu SOAS u Londonu, a ranije je radila kao digitalna urednica za panarapski novinski veb-sajt u Jordanu.

U detalje | Dijaspora

Tehnologija pobeđuje birokratiju uz pomoć imigranata

Piše - 05.02.2019

Advokat-pripravnik Albanac pokušava oblikovati razgovor o migrantima u Italiji.