ČLANCI AUTORA/KE: Din Havolli

Din Havoli (Havolli) je urednik K2.0. Diplomski studij komparativne književnosti završio je na Univerzitetu u Liverpulu. U istraživačkom radu bavi se književnošću i kulturom 20. stoljeća, studijima traume, postkolonijalnom teorijom i žanrom kratke priče.

Perspektive | Korupcija

Da li mladi na Kosovu mogu stvoriti političku kulturu?

Piše - 18.06.2020

I kako je nadu za time pobudio jedan mali umjetnički čin.