ČLANCI AUTORA/KE: Donjeta Morina

Donjeta Morina je studirala javnu politiku i dobro upravljanje na Američkom univerzitetu na Kosovu. Zanimaju je diplomatija, javno zastupanje ljudskih prava te druga društvena pitanja. Donjeta je učestvovao/la u programu stažiranja u okviru projekta „Inovacije za otporne medije i angažman građana“ koji je finansirala Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a koji su realizovali K2.0 i Institut GAP.