TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Donjeta Morina

Donjeta Morina ka studiuar Politika Publike dhe Qeverisje të Mirë në Universitetin Amerikan të Kosovës. Fushat e saj të interesit përfshijnë diplomacinë, avokimin për të drejtat e njeriut dhe çështje tjera sociale. Donjeta është pjesë e programit të praktikës në kuadër të projektit “Inovacioni për Media të Qëndrueshme dhe Angazhim Qytetar” të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe të realizuar nga K2.0 dhe Instituti GAP.