ČLANCI AUTORA/KE: Dorijan

Dorian je pseudonim za osobu koja pripada LGBTIQ+ zajednici u Crnoj Gori.