TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Dorijan

Emri Dorijan është pseudonim për një anëtar të komunitetit LGBTQ+ të Malit të Zi.