ČLANCI AUTORA/KE: Drenusha Morina

Drenuša Morina studira novinarstvo na Univerzitetu u Prištini i učesnica je mentorskog Programa za stručnu instruktažu K2.0 (2019). Prijavila se na ovaj program da bi stekla znanja i veštine prilikom bliskog rada sa profesionalnim novinarima K2.0.

Mentorstvo | Migracija

U domovima Albanaca/ki u Turskoj

Piše - 30.12.2019

K2.0 je posjetio albansku zajednicu u turskim gradovima.

Jedan na jedan | Aktivizam

Dženis MekDejvid: Ako hoćeš nešto da napraviš od svog [...]

Piše - 25.10.2019

Inspirativni aktivista sa invaliditetom govori o životu, motivaciji i samoprihvaćenosti.

Mentorstvo | Kultura

Trgovina ljudima na velikom platnu

Piše - 09.08.2019

Novi film Besima Ugzmajlija, ‘Put’ (Rruga), premijerno je prikazan prošle nedelje u Prizrenu.