ČLANCI AUTORA/KE: Drenusha Morina

Drenuša Morina studira novinarstvo na Univerzitetu u Prištini i učesnica je mentorskog Programa za stručnu instruktažu K2.0 (2019). Prijavila se na ovaj program da bi stekla znanja i veštine prilikom bliskog rada sa profesionalnim novinarima K2.0.