ČLANCI AUTORA/KE: Kosovare Duraku

Kosovare Duraku je ranije bila stažistkinja u organizaciji za ljudska prava sa sedištem u Sidneju (Australija), a radila je i za Udruženje za međunarodne debate i obrazovanje u Utrehtu, Holandija. Ima magistarski u oblasti globalnog krivičnog prava, zvanje koje je stekla na Univerzitetu u Groningenu, gde je napisala tezu o australijskim imigracionim politikama. Trenutno završava svoj drugi magistarski i to u oblasti ljudskih prava u međunarodnom okviru, na istom univerzitetu.

Blogbox | Kultura

Kulturna aproprijacija, ali malo to ušminkaj

Piše - 18.05.2020

Kako Albanci prisvajaju kulture u muzičkoj industriji.

Blogbox | Dijaspora

Tražiti mjesto za stolom bjelačke nadmoći

Piše - 06.05.2020

Antimuslimansko raspoloženje u albanskoj dijaspori.

Blogbox | Dijaspora

Potlačeni postaju tlačitelji

Piše - 27.08.2019

Kretanje kroz svet ‘kome ne pripadaš’.