TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Kosovare Duraku

Në të kaluarën Kosovare Duraku ka punuar si praktikante për një organizatë që punon me të drejtat e njeriut në Sidnej të Australisë, dhe edhe për International Debate Education Association në Utreht të Holandës. Ajo ka kryer magjistraturën në drejtimin e Të Drejtës Penale Globale në Universitetin e Groningenit, ku ka shkruar temën e diplomës për politikat e emigrimit në Australi. Aktualisht është duke kryer një magjistraturë tjetër në drejtimin e Të Drejtave Ndërkombëtare të Njeriut në të njejtin universitet.