ČLANCI AUTORA/KE: Elife Krasnići

Elife (Eli) Krasnići – socijalni antropologčlan/osnivač Alter Habitusa – Institucija za Istraživanje Društva i Culture.

Blogbox | Kultura

Didarja – priča koja nedostaje

Piše - 19.10.2016

Novi albanski prevod za knjigu koja preispituje tradicionalne pristupe izučavanju istorije.