TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Elife Krasniqi

Elife (Eli) Krasniqi është socio-antropologe. Eli është anëtare/themeluese e Alter Habitus – Instituti për Studime në Shoqëri dhe Kulturë.