ČLANCI AUTORA/KE: Emina Bužinkić

Emina Bužinkić je politička aktivistica koja svoj rad oblikuje na sjecištima migracija, obrazovanja, transnacionalnog feminizma te solidarnosti. Radi na doktoratu u oblasti kritičkih obrazovnih i kulturalnih studija na Sveučilištu u Minnesoti, SAD, pri čemu često boravi u Hrvatskoj i na Balkanu. Aktivno djeluje u kolektivima Transbalkanska solidarnost, AGITATE! — Unsettling Knowledges i Imagining Transnational Solidarities Research Circle. Vjeruje u promjene, transdisciplinarnost i riječ.