TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Emina Bužinkić

Emina Bužinkić është aktiviste politike që punon në udhëkryqin mes migracionit, arsimit, feminizmit tejkombëtar dhe solidaritetit. Ajo vijon hulumtimet doktorale për studime kritike kulturore dhe arsimore pranë Universitetit të Minnesota-s në ShBA, ndërsa viziton shpesh Kroacinë dhe Ballkanin dhe është aktive në kolektivin Trans-Balkan Solidarity, AGITATE! — Unsettling Knowledges and Imagining Transnational Solidarities Research Circle. Ajo beson në ndryshim, tejdisiplinaritet dhe në fjalë.