ČLANCI AUTORA/KE: Entenela Ndrevataj

Entenela Drevetaj (Ndrevetaj) završila je osnovne studije socijalnog rada te potom master studije dečijih i porodičnih pitanja na Univerzitetu u Tirani, stekavši zvanje magistarke nauka (MSc). Već duži niz godina učestvuje u raznim građanskim pokretima, pri čemu se prevashodno bavi marginalizovanim zajednicama na teritoriji Albanije. Trenutno radi kao novinarka za organizaciju “Citizens Channel”, gde izveštava o ljudskim pravima i ekološkim problemima.

U detalje | Mediji

Zakoni “protiv klevete” u sudaru sa demokratijom

Piše - 09.04.2020

Zakoni koje omogućuje strelovito zadovoljenje pravde, smatra premijer.