ČLANCI AUTORA/KE: Entrit Bekteshi

Entrit Bekteši je diplomirao na katedri za psihologiju na Koledžu AAB na Kosovu.

Blogbox | Zdravlje

Moramo razgovati o mentalnom zdravlju

Piše - 23.06.2017

Zašto su za građane Kosova razgovori o emotivnim i mentalnim problemima tabu?